IMPRESSUM


ZALOŽNIK:

S5TEHNIKA.net d.o.o., Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

e-mail: stik@avtomatika.com • web: http://www.s5tehnika.net 

Šifra glavne dejavnosti: 58.140 • ID za DDV: 81396236

 

Tiskana revija

AVTOMATIKA+ELEKTRONIKA ISSN 1580-0830:

Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in zgradb, robotiko mehatroniko, komunikacije in informacijske
tehnologije ter GLASILO DRUŠTVA AVTOMATIKOV SLOVENIJE

 

Spletna revija 

AVTOMATIKA+E Online ISSN 1580-5654:

Spletna revija za avtomatizacijo, mehatroniko, robotiko, inteligentne zgradbe in informacijske tehnologije
Avtomatika+E online je elektronska podpora tiskani reviji Avtomatika+Elektronika


Odgovorni urednik: 

Dragan Selan • dragan.selan@avtomatika.com • tel. 040 423 302 


Glavni urednik: 
Branko Badrljica • tel.: 040 423 303 • e-mail: brankob@avtomatika.com


Urednik rubrike DAS:
doc. dr. Nenad Muškinja • nenad.muskinja@uni-mb.si 


Predsednik Društva avtomatikov Slovenije:
dr. Nenad Muškinja • nenad.muskinja@uni-mb.si


Naslov za pošiljanje materialov in dopisov: 
S5TEHNIKA.net d.o.o., Revija AVTOMATIKA, Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana - Dobrunje 
stik@avtomatika.com • studio@avtomatika.com


Marketing:

Naslov uredništva - marketing • prodaja
Tel. 040 423 303sales@hamtech.eu


Tisk:
Tiskarna EVROGRAFIS d.o.o., MARIBOR


Grafično oblikovanje in priprava za tisk: 
S5TEHNIKA.net d.o.o. - Studio Digital
Izvedba: S55Z


WEB Design: S5tehnika.net d.o.o.

 

Cena za tiskano izdajo je 4,17 € na izvod, za celoletno naročnino priznavamo 10% popust, poštnina za SLO in DDV sta vključena v ceno, 25% popust priznamo radioamaterjem in 40% popust članom OZS in ZRS. Člani DAS prejmejo revijo/glasilo DAS brezplačno. Popusti se ne seštevajo. Naklada varira od 1500 do 3.000 izvodov, odvisno od dogodkov, ki jih revija medijsko pokriva. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništev revij Avtomatika in AVTOMATIKA Online. Tiskana revija izhaja 10-krat letno, julija in avgusta ne izide.

Prijavite se na e-novice in prejmite kodo
za 15% popusta pri celoletni naročnini!
S prijavo na e-novice, se strinjate da boste vedno na tekočem z informacijami iz sveta Avtomatike + Elektronike